Glagolska vremena

Glagolska vremena su gramatička kategorija,  koja nam pomažu da lociramo situaciju u vremenu. Postoji sadašnje, prošlo i buduće vreme NAPOMENA: Pre učenja glagolskih vremena, obavezno se moraju naučiti Pomoćni glagoli u engleskom jeziku, jer su oni sama suština i jedna od najbitnijih stavki u engleskoj gramatici i bez njih je nemoguće naučiti pravilno izražavanje.

Sadasnja vremena (Present Tenses)  :
                                                                           
(kliknite na sliku )
Glagolska vremena

Prosla vremena (Past Tenses) :
  • Past simple 
  • Past continuous                                                                
  • Past perfect
  • Past perfect continiuous
Buduca vremena ( Future Tenses ) :
  • Future simple
  • Future continuous
  • Future perfect
  • Future perfect continuous


No comments:

Post a Comment

!--Page Navigation Starts-->