Pomoćni glagoliPomoćni glagoli ili na engleskom 'Auxiliary verbs' koriste se u kombinaciji sa glavnim glagolom radi preciziranja gramatičke informacije i davanja dodatnog smisla rečenici.

Primarni pomoćni glagoli su:

- To be

- To have

- To do


Oni su nepravilni glagoli i mogu se koristiti kao glavni glagoli u svom osnovnom značenju. Glagoli 'to be' i ' to have'  se najviše koriste kao pomoćni glagoli, u bilo kojoj rečenici Modalni glagoli ( Modal verbs) su takođe pomoćni ali njih ćemo razdvojiti.

No comments:

Post a Comment

!--Page Navigation Starts-->