5 Random Slang Terms

Današnja lista pet nasumičnih sleng termina :  
    

                            
 • Bad egg - zlikovac, korumpirana osoba, nepouzdan čovek
 • Pain in the arse - problematična ili naporna osoba
 • Flash the ash - ponuditi cigaretu
 • Endz - Kraj, mesto. ''What endz you from ? '' (London,crnački izraz )
 • Dwile - kuhinjska krpa, krpa 

Šta je ''Business English'' ?

PHOTO
Business English ( Poslovni engleski ) se koristi za komercijalne    svrhe i povezan je sa međunardnom trgovinom, osnove ovog  jezika mogu vam pomoći da efikasno komunicirate na vašem radnom mestu, tj da profesionalnije pričate i pišete na engleskom jeziku. Ove veštine vam mogu pomoći da dobijete posao koji želite a takođe vam mogu pomoći oko poslovnog unapređenja.

Mnogi poslovni ljudi, kojima engleski nije maternji jezik  koriste ovu specijalizaciju sa ciljem lakšeg poslovanja sa ljudima kojima je ovaj jezik maternji.

Business English je deo od  English for specific purpose  i može se smatrati specijalizacijom u vezi učenja i predavanja engleskog jezika.


Piazza San Marco in Venice

Since ancient times, when Greek and Roman architects designed the agora and the forum as places where citizens could gather for public meetings, the main square has been seen as the heart of a city. For centuries, Venice's Piazza San Marco has witnessed state ceremonies, processions and carnivals. Napoleon referred to this place as the 'finest drawing room in all Europe.' Surrounded by collonades and watched over by St Mark's Basilica, tourists today come from all over the world to saunter around and enjoy the strains of piano music drifting out of the pavement cafes.

Rečnik :

 • Ancient times - drevnih vremena 
 • Gather - okupiti
 • Square - trg
 • Witnessed - svedočili, prisustvovali
 • Surrounded - okružen
 • Collonades - serije kolona
 • Saunter - šetati, gegati
 • Pavement - trotoar, pločnik

Idiom Dana

Before you can say Jack Robinson
Značenje : skoro odmah ( Dok si rek'o keks )

Primeri :
 • And before you could say Jack Robinson, the bird flew away.
 • I'll catch a plane and be there before you can say Jack Robinson.Dnevna Doza Fraza


Danasnja lista fraza :

 • A bed of nails - neprijatna situacija koju neko mora da izdrži
 • For gone - biti u lošem stanju, pogotovo od bolesti ili pijanstva
 • Give as good as one gets - odgovoriti jednako efikasno na napad
 • Head and shoulders above something/somebody - biti uveliko superiorniji u odnosu na drugu osobu
 • Pass somebody's lips -  biti tema ogovaranja
 • Ride high - postati uspešan
 • In full rig - obući se svečano


5 Random Slang Terms

Današnja lista  pet nasumičnih sleng termina  : • Dacks - pantalone (trousers)
 • Kacky hander - levoruka osoba
 • Mace - ukrasti
 • Obeast - Ogromna, veoma ružna osoba
 • Waboosh - usklik koji sugeriše nešto ogromno, eksplozivno

!--Page Navigation Starts-->