5 Random Slang Terms

Današnja lista  pet nasumičnih sleng termina  :  • Dacks - pantalone (trousers)
  • Kacky hander - levoruka osoba
  • Mace - ukrasti
  • Obeast - Ogromna, veoma ružna osoba
  • Waboosh - usklik koji sugeriše nešto ogromno, eksplozivno

1 comment:

!--Page Navigation Starts-->